Communicatie

Ook op het gebied van communicatie kan Jos Frusch u van dienst zijn.

Cultureel advies- en communicatiebureau CCJOSFRUSCH is binnen de culturele wereld actief op de volgende terreinen:

Het schrijven en samenstellen van:

– persberichten
– artikelen
– brochures
– zaalprogramma’s
– jubileum- en gedenkboeken

Het geven van:

– lezingen
– inleidingen

Het functioneren als:

– gespreks – en discussieleider